Cách thỉnh Ông Địa, Thần Tài về nhà mới, cơ quan

Thần Tài để xin được phù hộ, bảo trợ trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thỉnh Ông Địa, Thần Tài đúng cách. Bài viết dưới đây, Taxi tải Nhân Hòa sẽ tư vấn giúp bạn.